Format of the Phytosanitary Certificates

Publication Date
23-02-2005
Last Updated
04-02-2021
Short Description

These forms of the certificates are valid until 13 December 2020.

Contact for Info
AFSVSPP, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, [email protected]
الكلمات المفتاحية
Export Phytosanitary Certification/Certification Re-export
Commodity keywords
Report files
PC - 1 JAN 2018
Re-export PC - 1 JAN 2018
الموقع
http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_zadeve/fitosanitarna_zakonodaja/uvozni_fitosanitarni_predpisi_eu/

Go BackRevisions