Phytosanitary status Ukraine 2021

Short Description

Update on the distributin of quarantine pests in Ukraine for 2021

Issue keywords
Commodity keywords
Files
Phytosanitary status Ukraine 2021
الموقع
https://dpss.gov.ua/fitosanitariya-kontrol-u-sferi-nasinnictva-ta-rozsadnictva/fitosanitarnij-kontrol/oglyad-poshirennya-karantinnih-organizmiv-v-ukrayini